บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ (Creative AI)

สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ (Creative AI Division) หรือ CAI เป็นหนึ่งในสำนักที่อยู่ภายใต้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูและรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนา และการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร

จากความสำเร็จในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมให้แก่องค์กรภายใน สู่วิสัยทัศน์อันกว้างไกล อันเป็นจุดเริ่มต้น ในการสร้างกิจกรรมเพื่อส่วนรวม โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างคนคุณภาพ และมีศีลธรรม เพื่อให้ทันยุคสมัยกับการวิวัฒน์ทางวัตถุ การพัฒนาคนอย่างยั่งยืน ผสมผสานหลักการอยู่ร่วมกันเพื่อชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ ผ่านกิจกรรมการสร้างคน พร้อมให้แนวคิด ให้เวทีต่อยอดทางความคิดและสติปัญญา เพื่อให้เป็นบุคลากรคุณภาพของประเทศชาติ ที่เติบโตก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

AI Robot Metaverse

Creative AI CAMP

ค่ายเอไอที่ไม่ธรรมดา น้องๆ จะได้เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ เติมเต็มส่วนขาด ปรับและขยายขนาดสเกลความคิด อะไรที่น้อง ๆ คิดได้แต่ยังทำไม่ได้ อะไรที่คิดไว้และยังไม่ได้ทำ อะไรที่อยากทำแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ในโครงการค่าย CAI Camp ของเรา น้อง ๆ จะได้ เรียนรู้พร้อมลงมือทำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อพิสูจน์ว่า “เราทำได้”

Creative AI CLUB

คลับออนไลน์ ที่ช่วยผลิตเยาวชนให้เติบโตแข็งแรงทั้งความรู้ วิธีคิด รวมทั้งสติ และปัญญา
ที่สำคัญ คือ สอนให้รู้เขารู้เรา รู้วิธีแก้ เมื่อปัญหามาถึง
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคนเอไอหัวใจโกะ ทุกวันอังคาร เวลา 19.00-21.00 น.

เอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิก CAI Club เท่านั้น

นอกเหนือจากคลับออนไลน์ สมาชิกยังสามารถใช้พื้นที่ในการพบปะกันได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงทำการจองห้องประชุมล่วงหน้าตามระเบียบ
เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันโรคระบาดเท่านั้น

พื้นที่พิเศษ เฉพาะสมาชิก CAI Club
ตั้งอยู่ที่ อาคาร เดอะธารา ถนนแจ้งวัฒนะ

ติดต่อเราได้ที่

สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
58/28 หมู่ 2 อาคาร เดอะ ธารา ชั้น 8
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

Creative AI Division
CP All Public Company Limited
THE TARA Building, 8th Floor,
58/28 Moo 2, Chaengwattana Road,
Bang Talad, Parkkred, Nonthaburi 11120

Tel : 02-071-4509
Email : cai@cpall.co.th
Facebook : caicamp